Konferanse

Tirsdag 12. nov. 2024

Førjulskonferanse i Trondheim

Sted: Britannia Hotel, Britannia Hall, Dronningensgate 5, Trondheim

Hotellrom: Konferansepris kr. 2.790 pr. d. (inkl. frokost i Palmehaven)

Bookingkode: 660302, booking@britannia.no (begrenset antall rom)

Registrering: kl. 09.10 til kl. 09.50

Konferanse start og slutt: kl. 10.00 - kl. 17.00

Konferansemiddag: kl. 18.30 ved E. C. Dahls Bryggeri

Programmet er under utarbeidelse og vil som tidligere fokusere på forhold som er av vesentlig betydning for utviklingen av kraftmarkedet.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt der debattantene vil bli utfordret på temaer knyttet til konferansens innledende presentasjoner.

Velkommen til en førjulskonferanse velegnet for kompetansepåfyll og nettverksbygging!

Førjulskonferanse i Trondheim