Effektivt samarbeid for bærekraftig fornybar energi

Nordenfjeldske Energi AS, stiftet i 1993,
jobber for bærekraftig kraftproduksjon og kraftomsetning.

Gjennom samarbeid og vår årlige førjuls-konferanse, fremmer vi kunnskap og kompetanse innen det grønne skiftet.

Eiere av Nordenfjeldske Energi AS

Troms Kraft
Nordkraft
SKS
Helgeland Kraft
NTE
TrønderEnergi
ANEO
Istad Kraft
Tafjord
Tussa

Organisasjonsform

Nordenfjeldske Energi AS er et aksjeselskap eid av norske kraftprodusenter.

Det er etablert arbeidsgrupper innen ulike fagområder.

Formål

Selskapets formål er å øke kompetansenivået hos aksjonærene.

Aktiviteter

Under fagsamlinger deles erfaringer fra bruk av systemløsninger knyttet til handels-aktiviteter og tekniske valg for drift og vedlikehold av kraftverk.

Eksterne konsulenter og leverandører inviteres til å delta med egne presentasjoner under fagsamlingene.